London Jewish Book Week 2016 ראיון

שמחתי מאוד להשתתף בשבוע הספר היהודי בלונדון. ראיינה אותי מקלה ברומברג, ראש המחלקה לתרבות ואמנות במרכז היהודי הגדול ביותר של לונדון. דיברנו על הספר ועל היבטים שונים של הזהות הישראלית.

לצפייה בראיון לחצו כאן או השתמשו בקישור הזה: http://www.jewishbookweek.com/past-events/2618/video

?רוצים להגיב